Voor 17:00 besteld, binnen 1-2 werkdagen verzonden. Gratis verzending vanaf 30,-

Privacybeleid

LittleMarchJewellery biedt een webshop aan via de website https://www.littlemarchjewellery.nl. Dagelijks ontvangen wij veel bestellingen van klanten en verwerken wij persoonsgegevens. Uw privacy is voor LittleMarchJewellery van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

  •  Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
  •  Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
  •  Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
  •  Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken. 
  • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, ons een Whatsapp bericht stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht
We bewaren uw gegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 3 maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Als u een bestelling plaatst op onze website, dan laat u bepaalde gegevens achter. De gegevens hebben wij nodig vanwege de koopovereenkomst die tot stand komt tussen u en Little March Jewellery (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Leveringsadres
 • Betalingsgegevens
Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat de aankoop is gedaan. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Het is mogelijk om bij ons een klantaccount aan te maken. Het aanmaken van een account heeft vele voordelen, zoals het sneller afhandelen van bestellingen, meerdere adressen registreren en het volgen van bestellingen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Inloggevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u het account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat u voor het laatst heeft ingelogd op uw account. We gaan er dan namelijk vanuit dat u geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Zodra u een account heeft aangemaakt, kunt u zelf bepalen welke informatie u toevoegt aan het account (uitvoering van de overeenkomst). Binnen uw account kunt u een eigen profiel aanmaken. Daarnaast treft u binnen het account een overzicht van uw bestellingen. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • Inloggevens
 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Persoonlijke interesses
Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat u het account weer opzegt, of maximaal 2 jaar nadat u voor het laatst heeft ingelogd op uw account. We gaan er dan namelijk vanuit dat u geen gebruik meer wil maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Uit verschillende bronnen combineren wij uw persoonsgegevens. Dat doen we om u de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van u aan elkaar te koppelen, zoals uw accountgegevens, bestelgeschiedenis, de door u opgegeven voorkeuren en favoriete sieraden, maar ook uw surfgedrag op onze of externe websites.

Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website of social mediakanalen publiceren, die aansluiten bij uw interesses en aankoophistorie. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij gerichtere aanbiedingen doen, op onze website maar ook via externe advertenties.

Wij maken alleen profielen met uw toestemming. Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we op de website gebruik van cookies. Wij kunnen aan de hand van cookies bijvoorbeeld zien welke pagina’s op onze website u heeft bezocht, welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of u ze heeft bekeken of niet, of u geïnteresseerd bent in kortingen en welke artikelen u heeft aangeklikt. In de cookietabel treft u een overzicht van de cookies die we gebruiken.

LittleMarchJewellery deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken.
 • Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren.
 • U hier toestemming voor geeft.
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn: 

 

 • Postorderbedrijven
 • Distributiecentrum
 • Betalingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Administratie- en boekhoudkantoor
 • Softwareleverancier
 • IT-leveranciers- en dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Reviewbedrijven
Om die dienstverlening te verlenen kan LittleMarchJewellery uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). LittleMarchJewellery doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

 

LittleMarchJewellery neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook kunt u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de uw medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

 • Facebook (privacybeleid)
 • Instagram (privacybeleid)
 • Pinterest (privacybeleid)

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage; u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie; u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken; u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar; u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering; u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking; in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen. Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen dan kunt u dat kenbaar maken via [email protected].

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Zie onze cookieverklaring voor meer informatie.

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Wij maken gebruik van het digitalAudience pixeltag om statistieken en inzichten te verzamelen betreffende het gebruik van onze website en dienstverlening. De informatie die wij ontvangen is geaggregeerd, en niet herleidbaar tot een individu. Meer informatie over het digitalAudience pixel tag kunt u hier vinden.

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.